استخدام حسابدار در شرکت فرجاد سیستم پرداز در تهران

شرکت فرجاد سیستم پرداز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.