استخدام برنامه نویس و کارشناس تست نرم افزار در شرکت پرتو بیتا

شرکت پرتو بیتا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.