ادامه روابط بانکی ایران و ایتالیا بدون دلار

رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا از برقراری روابط بانکی این دو کشور، بدون استفاده از دلار خبر داد.