احیا بانک‌های ورشکسته ایتالیایی برای همکاری با ایران/ همکاری با شرکت‌های کوچک و متوسط ایتالیایی

رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا گفت: با مدیران سیستم بانکی ایتالیا توافق شده است تا فعالیت چند بانک ورشکسته را با یورو احیا کنند تا بتوانند با ایران همکاری داشته باشند.