استخدام مسئول توزیع در شرکت اینترنتی ۵۰۴۰ در ورامین

شرکت اینترنتی ۵۰۴۰ جهت تکمیل کادر خود در استان تهران، ورامین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.