جدول کامل نرخ جریمه تخلفات رانندگی در سال ۹۷

جدول کامل نرخ جرایم تخلفات رانندگی برای سال ۹۷ به شرح جدول ذیل اعلام شد. جدول ذکر شده نسبت به سال ۹۶ تغییر خاصی نداشته است.