حضور مجری زن در ورزشگاه آزادی +عکس

مجری زن برای اجرای زنده برنامه رادیو ورزشگاه وارد ورزشگاه آزادی شد.