عقب‌نشینی مرکل از سخنان وزیر خارجه آلمان درباره نظام‌های پرداخت مالی مستقل با ایران

صدر اعظم آلمان با ذکر برخی بهانه‌های واهی، عدم حمایت خود را از طرح ایجاد نظام‌های پرداخت مالی مستقل از آمریکا که از سوی وزیر خارجه این کشور مطرح شده بود، را اعلام کرد.