دیرین دیرین این قسمت: پیش اون +فیلم

قسمت جدید دیرین دیرین به نام "پیش اون" را در این ویدیو ببینید ؛