انباشت 100 تن زعفران در آستانه آغاز فصل جدید کشت/ عرضه زعفران ایرانی در بازار جهانی با برند افغان

عضو شورای ملی زعفران با تاکید بر اینکه تا آغاز فصل جدید کشت زغفران کمتر از 45 روز باقی مانده است از انباشت 100 تن زعفران از سال های زراعی گذشته و جاری خبر داد.