نخستین مسابقه تنیس در فضا برگزار شد

برای نخستین بار فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی در فضا مسابقه تنیس برگزار کردند.