استخدام کارشناس ارشد توسعه نرم افزار، مهندس صنایع یا MBA

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن جهت تکمیل کادر خود در استان تهران و استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.