کیک عجیب عید قربان! +عکس

کیک عجیب عید قربان به شکل یک گوسفند سر بریده را می بینید.