نخستین نوزاد حج امسال در کوه عرفات متولد شد +عکس

نخستین نوزاد مراسم حج امسال، دوشنبه در بیمارستان صحرایی درعرفات، متولد شد.