بازگشت ساعت کار متروی تهران به حالت اولیه

ساعت کار خطوط شش گانه متروی تهران وحومه از روز پنجشنبه (۱ شهریور ۱۳۹۷) به حالت عادی باز می‌گردد.