۴ زلزله پیاپی فاریاب کرمان را لرزاند

از بامداد امروز تا کنون چهار زمین لرزه پیاپی فاریاب در استان کرمان را لرزانده است.