تزلزل جایگاه دلار به‌عنوان یک دارایی امن/ کدام ارز دلار را از میدان به در خواهد کرد؟

استفاده ابزاری از دلار برای مقاصد سیاسی بسیاری از کشورها را به فکر یافتن جایگزین برای دلار انداخته است.