طرح اعاده اموال نامشروع اجرایی می‌شود

محمدعلی پورمختار با بیان اینکه ضعف‌ اطلاع‌رسانی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، گفت: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب این طرح و زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌شود.