محدودیت ترافیکی محور هراز لغو شد

مرکز مدیریت راه‌های کشور از لغو محدودیت ترافیکی محور هراز خبر داد.