کاهش تولید ۱۶کالای منتخب صنعتی و معدنی/ کمباین، ‌کولر آبی و چینی‌ بهداشتی در صدر

در بهار سال جاری، تولید کمباین، کولر آبی و ماشین لباسشویی به ترتیب با کاهش ۷۷، ۴۷.۷ و ۳۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شدند.