تمهیدات ویژه پلیس پیشگیری پایتخت برای نمازگزاران عید قربان

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از تمهیدات ویژه پلیس برای تامین امنیت نمازگزاران عید قربان خبر داد.