ناتوی عربی؛ دلالتهای امنیتی بر ایران

ائتلاف موسوم به ناتوی عربی کمکی به نظم امنیتی خلیج فارس نخواهد کرد و بر «معمای امنیت» در منطقه خواهد افزود.