زنان یا مردان؛ کدامیک مراقب محیط زیست‌اند

محیط زیست مقوله‌ای مهم در جامعه امروزی است که از حالت فانتزی خارج شده و محوریت یافته است، اما توسعه بی رویه زنگ خطر تخریب آن را به صدا در آورده است که به اعتقاد برخی کارشناسان، استفاده از پتانسیل و توانمندی های زنان می‌تواند در کاهش این تخریب تاثیرگذار باشد.