افتتاح نمایشگاه عکس همکاری سازمان ملل و ایران

نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی همکاری سازمان ملل متحد و ایران از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز سیستان و بلوچستان و مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دیروز/سه شنبه/در زاهدان افتتاح شد.