۲ مرد در انفجار کارگاه خیاطی سوختند +عکس

انفجار گاز در کارگاه خیاطی علاوه بر تخریب قسمت‌هایی از ساختمان منجر به سوختگی دو مرد شد.