بازتاب گسترده اظهارات روحانی در رسانه‌های ترکیه

اظهارات رئیس جمهور کشورمان با این عنوان که "ایران می‌تواند در صنایع دفاعی با ترکیه و پاکستان همکاری کند"، تبدیل به تیتر بسیاری از رسانه‌های ترکیه شده است.