اقتصاد ترکیه به رغم این که جزو 20 قدرت برتر دنیا بوده و در رده هفدهم جهانی قرار دارد، به علت ناتوانی دولت در بازپرداخت وام های ارزی، در چنبره بدهی سنگین خارجی 453 میلیارد دلاری گرفتار شده است.