رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که در صورتی‌که مقام‌های ایران بخواهند، با آنها دیدار خواهد کرد وگرنه این موضوع برای او اهمیت زیادی ندارد.