سیف اظهارات منتسب به خود درباره تعیین نرخ دلار را تکذیب کرد

رئیس کل سابق بانک‌مرکزی اظهارات منتسب به خود درباره تعیین نرخ دلار را تکذیب کرد.