چهل و هشتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار صبح امروز سه شنبه 30 مردادماه با حضور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و نائب رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.