مجتمع آموزشی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،محدوده سیدخندان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.