استخدام مهندس شیمی در یک شرکت مهندسی در تهران

یک شرکت مهندسی معتبر جهت تکمیل کادر کادر مهندسی و فروش خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.