مافیایی در چارتر کردن بلیت هواپیما وجود ندارد

قائم مقام سازمان هواپیمایی کشوری ­گفت:­ در تلاش هستیم تا چارتر کننده ها کارشان را درست انجام دهند و در این فضا قبول نداریم که مافیا در سازمان ما وجود دارد.