با عوامل توزیع خارج از شبکه کودهای یارانه‌ای برخورد می‌شود/ احتمال قاچاق کودهای یارانه‌ای از کشور

​مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: از شرکت های پتروشیمی تولیدکننده کوداوره خواستیم که باتوجه به این که کوداوره کالای اساسی است، از فروش آن خارج از شبکه رسمی کارگزاران این شرکت و تعاونی روستایی خودداری نمایند.