علیرضا معتمدی و علیرضا امینی پروانه ساخت گرفتند

علیرضا معتمدی و علیرضا امینی برای دو فیلمنامه سینمایی پروانه ساخت گرفتند.

به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با دو فیلمنامه موافقت کرد.

فیلمنامه «سمفونی باران» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی علیرضا امینی و فیلمنامه «چرا گریه نمی کنی؟» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی علیرضا معتمدی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.