وزیر بهداشت:طرح تحول سلامت با مشکلاتی مواجه است

وزیر بهداشت گفت: بزرگترین اشتباه من در طرح تحول سلامت، اعتماد بود. زیرا بین سیاسی‌ها نبودم. این طرح را پیشنهاد کردم و ‏برآورد هزینه شد و همه گفتند برو، پشتت هستیم. سال اول مشکلی وجود نداشت، اما در اجرا مشکلاتی ایجاد شد.