تغییر استراتژی واردات نفت آمریکا و چرخش از عربستان‌ به کانادا

نفت‌خام مهم‌ترین و پرکاربردترین حامل انرژی در جهان معاصر است که نقشی مهم و حیاتی در تأمین منابع مالی و انرژی کشورهای تولید‌کننده و صادرکننده این محصول دارد.