محصولات «غگلستا» گران شد/ قیمت هر سهم «ونیکی» 10 درصد دیگر بالا رفت

در واپسین روز از آخرین هفته مرداد ماه 13 توقف، یک تعلیق و 13 بازگشایی حاصل کار ناظران بورس و فرابورس شد.