در اینجا با مواردی که بیمه‌گر موظف است بدون قید و شرط خسارت بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند، آشنا می‌شوید.