فواید و مضرات قرار گرفتن در معرض نور خورشید

در این مطلب نتایج تحقیقات برخی از محققان درباره مضرات و فواید قرار گرفتن در معرض نور خورشید پرداخته شده است.

به نقل از مدیکال اکسپرس، محققان هشدار می‌دهند که دستورالعمل‌های قرار گرفتن در معرض نور خورشید ممکن است نیاز به تجدید نظر داشته باشد.

بر اساس تحقیقات جدیدی که امروز در PNAS منتشر شده است، دستورالعمل‌های پیشین برای قرار گرفتن در معرض خورشید برای سنتز بهینه ویتامین D بر اساس مطالعه روی نمونه‌های پوست ممکن است نیاز به تجدید نظر داشته باشد.

مطالعه محققان کالج کینگ لندن، با پشتیبانی مرکز تحقیقات پزشکی NIHR Guy’s و St Thomas، طول موج بهینه اشعه ماوراء بنفش (UVR) را برای تولید ویتامین D در پوست انسان در نور خورشید مورد آزمایش قرار داده است.

اشعه ماوراء بنفش از نور خورشید می‌تواند باعث آفتاب سوختگی و سرطان پوست شود، با این حال این مهمترین منبع ویتامین D است که برای رشد و نگهداری سالم استخوان ضروری است.

توصیه‌های بهداشت عمومی در مورد قرار گرفتن در معرض نور خورشید هم ریسک و هم مزایای آن را در نظر می‌گیرد. محاسبه خطرات احتمالی و مزایای قرار گرفتن در معرض نور خورشید کار ساده‌ای نیست، زیرا پیامد‌های سلامتی ناشی از قرار گرفتن در معرض UVR با طول موج در طیف UVR خورشید بسیار متفاوت است. به عنوان مثال اشعه ماوراء بنفش خورشید حاوی کمتر از ۵ تابش UVB طول موج کوتاه است، اما این عامل بیش از ۸۰ مورد تاثیر آفتاب سوختگی است. هر پیامد سلامتی ناشی از قرار گرفتن در معرض خورشید وابستگی طول موج منحصر به فرد خود را دارد.

ارتباط بین طول موج‌های UVB خاص و تولید ویتامین D بیش از سی سال پیش در نمونه‌های پوست (ex vivo) مشخص شد. با این حال این یافته کمتر به خوبی ثابت شده است و در مورد صحت آن شک و تردید وجود دارد. این تردید‌ها محاسبه ریسک/سود برای قرار گرفتن در معرض بهینه خورشید را به خطر می‌اندازند.

محققان به سرپرستی پروفسور آنتونی یانگ از کالج کینگ لندن میزان ویتامین D خون را در ۷۵ داوطلب جوان سالم، قبل، حین و بعد از قرار گرفتن جزئی یا کل بدن در معرض پنج منبع مختلف UVR مصنوعی با مقادیر مختلف اشعه UVB، اندازه گیری کردند. فاصله بین مزایای قرار گرفتن در معرض نور خورشید که شامل سنتز ویتامین D است، در مقابل خطرات آفتاب سوختگی و سرطان پوست ارزیابی شد.

آن‌ها سپس نتایج خود را با نتایج قبلی ویتامین D پیش بینی کردند و دریافتند مطالعه قبلی پیش بینی دقیقی برای فواید قرار گرفتن در معرض UVR نیست.

نویسندگان اصلاح ساده سیستماتیک وابستگی طول موج ex vivo به ویتامین D را توصیه می‌کنند. مطالعه جدید بدین معناست که بسیاری از محاسبات فایده قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش خورشیدی باید با نسخه تجدید نظر شده‌ای از وابستگی طول موج به ویتامین D مورد بررسی قرار گیرد.

پروفسور آنتونی یانگ گفت: مطالعه ما نشان می‌دهد محاسبه خطر در مقابل سود ناشی از قرار گرفتن در معرض نور خورشید ممکن است نیاز به تجدید ارزیابی داشته باشد. نتایج حاصل از این مطالعه به موقع است، زیرا کمیته فنی جهانی و کمیسیون بین‌المللی ارتباطات استاندارد‌های UVR را تعیین می‌کند.