کشف دلار 7 هزار تومانی

چند ماه پرداخت دلار چهارهزارو 200 تومانی برای واردات، چنان سفره رنگارنگ و وسوسه‌کننده‌ای را از جیب منابع ارزی ملی در برابر تجار پهن کرد که بسیاری از افراد سراغ گنجه‌های قدیمی رفته و کارت‌های بازرگانی بدون‌ استفاده خود را نیز بیرون کشیدند.