حذف دلار از سامانه سنا به جا بود/ گزارشگری برمبنای دلار هم حذف شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حذف دلار از سامانه سنا به جا، اما دیرهنگام بود، گفت: گزارشگری بر مبنای دلار هم باید حذف شود.