این طوفان که در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا مشاهده شده ، یکی از عجیب‌ترین طوفان‌های دنیا است که باعث تعجب همگان شده‌است .