فاجعه زیست محیطی بیخ گوش تهران (+16) +فیلم

همه تکذیب کردند؛ همه آن بیمارستان‌هایی که زباله‌های عادی و عفونی شان را مخلوط می‌فرستادند برای دفن در کهریزک. اما تجربه حضور چند ساعته در "آرادکوه" ثابت کرد در میان زباله‌های بیمارستانی، هم بخش‌هایی از بدن انسان هست و هم لباس خونی و تجهیزات اتاق عمل! گزارش مصور خبرنگار اقتصاد آنلاین از آرادکوه تهران در جنوب کهریزک را در این ویدئو ببینید؛