صدور ضمانت‌نامه برای ۸۰میلیارد تومان طرح اشتغال

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، با اشاره به صدور ضمانت‌نامه بانکی برای ۸۰ میلیارد تومان طرح اشتغال روستایی و عشایری، از ایجاد سیستم اعتبارسنجی برای بازرسی طرح‌های اشتغال خبرداد.