اعضای شورا عاشق هم هستند/ تأکید ما بر ثبات مدیریت شهری است

رئیس شورای شهر تهران در خصوص برخی اختلافات اعضای شورا گفت: چنین موضوعی وجود ندارد اتفاقا اعضای شورای پنجم همدلی افراطی دارند.