اطلاعاتی جالب درباره الگوهای مختلف خوابیدن

متخصصان خواب می‌گویند که چهار الگوی زمانی برای خواب وجود دارد که هر یک نشان دهنده مدل خواب یک حیوان است.

به نقل از الیوم السابع، دکتر مایکل پریوس متخصص آمریکایی خواب، چهار نوع مختلف خواب را در کتاب خود به نام “قدرت زمان” معرفی و به طور دقیق نحوه تعیین الگوی زمانی خواب در انسان و اینکه چه زمانی خوابیدن بهترین بازدهی را دارد، توضیح داده است.

مایکل در کتاب خود اشاره کرده است که خواب دلفین به قدری سبک است که با شنیدن کوچکترین صدایی از خواب بیدار می‌شود، بنابراین برای خوابیدن تلاش زیادی می‌کند و به همین دلیل در طول روز احساس خستگی زیادی دارد. حدود ۱۰ درصد از مردم خواب دلفینی دارند.

شیر حیوانی است که به طور طبیعی و برای محافظت از گروه خود زود از خواب بیدار می‌شود؛ بنابراین ممکن است در طول روز قدرت خود را از دست بدهد. حدود ۱۵ درصد از مردم، خوابی شبیه به خواب شیر دارند.

خرس‌ها تمایل دارند نزدیک طلوع آفتاب از خواب بیدار شوند؛ بنابراین انرژی آن‌ها بعد از ظهر کاهش می‌یابد و آن‌ها معمولاً در پایان روز احساس خستگی می‌کنند. حدود ۵۰ درصد از مردم خواب خرسی دارند.

گرگ‌ها ترجیح می‌دهند شب‌ها تا دیر وقت بیدار بمانند؛ بنابراین انرژی آن‌ها را در اواخر روز افزایش می‌یابد. گرگ‌ها تلاش می‌کنند که تمام شب فکر کنند. نحوه خوابیدن گرگ‌ها حدود ۱۵ درصد افراد را شامل می‌شود.

دکتر پریوس تاکید می‌کند که برنامه ریزی برای خواب کلید شناختن زمان کارآمدی بیشتر فرد است؛ به گونه‌ای که می‌تواند از انرژی خود در طول روز استفاده و به تنظیم بهتر برنامه خود کمک کند.

زمان خواب با توجه به تمایل فرد به خواب در زمان‌های خاص تعیین می‌شود، علاوه بر اینکه ساعت بیولوژیک فرد تحت تأثیر نور شدید داخل اتاق قرار دارد.

دکتر پریوس می‌افزاید: شیوه زمانی خواب در هر فرد به عوامل مختلف ژنتیکی، بیولوژیک و سن او بستگی دارد. همچنین شیوه خواب بر میزان هورمون ها، عملکرد متابولیکی و دمای بدن تاثیر می‌گذارد، بنابراین مهم است که فرد بتواند در مناسب‌ترین زمان و به میزان کافی بخوابد.

برای رها شدن از مشکل بی خوابی و کم خوابی، فرد باید از مصرف کافئین (یا سایر محرک ها) بکاهد و از نوشیدن قهوه یا چای به ویژه در ساعات قبل از خواب خودداری کند، ضمن اینکه باید در محیطی آرام و بی سروصدا بخوابد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان