بررسی خرید و استفاده صحیح از سیستم‌ها

(صدا رسانی _ انتقال پیام _ خرید سیستم صوتی)
هدف از نوشته؛ بررسی خرید و استفاده صحیح از سیستم‌ها _ جلوگیری از شدت صدا و فیدبک _ چیدمان صحیح بلند گو و نحوه نصب صحیح تجهیزات است.
اگر بخواهید سرمایه ای را بکار ببرید و سیستم مناسبی بخرید که هم پیامتان منتقل گردد و هم از آزار و آسیب‌های گوش اجتناب کنید و در خاتمه حضار شما از محیط لذت ببرند

چه فاکتور‌هایی باید مد نظر باشد :

۱_ سالن چند متر ” مکعب “است؟ ۲_ نوع پوشش کف _ سقف _ دیوار‌ها چیست؟ ۳ _ سالن در حالت تخلیه چند db نویز و نوفه دارد ؟ ( صدای عادی خیابان 30db است) ۴_ چه میزان صدای بیرونی دارید یکنواخت است یا گاهگاه شبیه بوق ماشین ؟ ۵_ سالن در حالت ” پر ” چه میزان اغتشاش و نویز دارد ؟ نسبت به تخلیه ؟ ۶_ نوع پیامتان غالبا چیست ؟ سخنرانی است ؟ آواز است ؟ ارکستر است ؟ و….۷_ نوع سازها چیست ؟ آیا هم فرکانس هستند یا همخوانی کمتری دارن ؟ مثلا امکان ویلن با دهل هست ؟ ! …۸_ چند نفر و چند ساعت در سالن حضور دارن ؟ ۹ _ تعدادمجریان ثابت ومتحرک چند نفر است / میکرو فن حداقل و حداکثر چند تاست ؟

سپس بدقت به سوالات ذیل پاسخ دهید :

۱_ چقدر هزینه حداقل _ حداکثر برای خرید سیستم در نظر دارید ؟ ۲_ آیا برند سیستم برایتان مهم است ؟۳_ آیا اپراتور آموزش دیده همواره دارید ؟ ۴_ برای نگهداری و تعمیرات فکر کرده اید؟

با جمع بندی سوال‌ها ودریافت پاسخ‌ها بسراغ انتخاب سیستم می‌رویم !

۱_ ابتدا تعداد ونوع خاص میکروفن را انتخاب میکنیم ” میکروفن‌ها در کارخانه سازنده برای کارهای متفاوت طراحی و ساخته شده اند در کاتولوگ انها چند مشخصه دیده میشود منجمله منو دیراکشن ( یک جهته ) _ بای دایرکشن ( دو جهته ) و دلوار ( شبیه قلب ) که کاربری‌های متفاوتی دارن .

در جائی که حضار با هم حرف میزنن خرید میکروفن حساس و دلوار دور ریختن پول است / صداها در حد آسیب درهم و بهم ریخته است / در مجلس شورا با عوض کردن میکروفن بسیار گران و حساس با یک میکروفن با منو دایرکشن توانستم بمیزان زیادی از نویز کم کرده وصداهای نامفهوم قبل بمقدار زیاد بهینه گردید ۲_ نوع بی سیم یا باسیم و تعلیم نگهداشتن آن به دست مجری که در نهایت روبروی بلند گو قرار نگیرد تا فیدبک نکند .

” سیستم‌های صوتی”

اکنون به هدف نهائی که همان پیام رسانی بدون نوفه و فیدبک و مطلوب است برای مقصد نهایی ایجاد آرامش لذت از موزیک درک پیام صحیح و بدون خستگی و یا اگر برای ختم در مسجد مثلا مسجد کریمخان یکبار رفته باشین بعد از یکربع سخنرانی دو روز سردرد و آزار دارین ! هم از صدای خیلی بلند و هم از آکوستیک نبودن دیواره‌هاست.در مجلس شورای اسلامی‌بهارستان سال‌ها متخصصین ایرانی و ژاپنی نمیتوانستن مبدا صدای آزار و هم آوایی و نوفه را تشخیص دهند! که همانطور که گفتم چاره آسان بود : تعویض میکروفن بسیار گرانقیمت وحساس و دلوار با میکروفن تک جهت و ارزان و بدون حساسیت بالا! این بدان معنی است که صرف هزینه کردن نتیجه مطلوب عاید نمیشود.

نوشته بررسی خرید و استفاده صحیح از سیستم‌ها اولین بار در سرزمین هنر. پدیدار شد.