آچمزتلویزیون باسه سریال متوسط و زیر متوسط!

آچمز، سلام آقای مدیر و بوی باران، نام‌های سه سریالی اند که این روزها ازشبکه‌های تلویزیون انحصاری و اسپانسری کشورپخش می‌شوند.

این مجموعه‌ها، با اندکی تفاوت در ساختارهنری و مضمون و داستان، درردیف سریال‌های متوسط و زیرمتوسط سیما قرار دارند.

با پایان پخش فصل نخست سریال خوب و با محتوا و پرمخاطب گاندو، مجالی فراهم آمده تا گروهی ازبینندگان سیما، درغیبت سریال‌های مناسب،ازسرناچاری، بخشی از اوقات فراغت خود را پای تلویزیون بگذرانند.

گرچه درمیان سه سریال یادشده، بوی باران، کمی‌تا قسمتی از بقیه قابل تحمل تراست، ولی به دلیل نداشتن جذابیت و نوآوری و داستان‌هایی باموضوع‌های فراگیرو دارای کشش، همگی دریک سطح اند.

با آنکه بعضی بازیگران حرفه ای وعوامل کاربلد هنری و فنی درتولید آن‌ها سهم داشته اند، اماحضورآن‌ها نتوانسته است به غنی و قوی شدن سریال‌ها بینجامد.

ملودرام‌های سطحی هندی

آچمزبه کارگردانی مهرداد خوشبخت، هرچند ازفضاسازی کمترتکراری بهره منداست، لیکن ازمنظرداستان و سوژه، یادآور ملودرام‌های سطحی هندی است و ماجراهای عاشقانه، کودکی و زندگی شخصیت نچندان نرمال آن، به نام “مصیب” برای مخاطب جذاب نیست و نمی‌تواند تماشاگررا همپای قهرمان‌های سریال وارد پیچ وخم رخدادها وحوادث آچمز کند.

آچمزدرساختارهنری و محتوا و پرداخت داستانی، برای باور پذیری و پسند مخاطب، خیلی چیزها کم دارد.

نشاندن مخاطب پای سریال با پیشینه تهیه کننده

سلام آقای مدیر، با درشت نویسی نام تهیه کننده پرحاشیه آن و ریزنگاری اسامی‌عوامل سازنده سریال از جمله کارگردان آن، بنا دارد با تبلیغ کاذب از راه تیتراژ، بیننده را با توجه به پیشینه تهیه کننده پای سریال بنشاند، اما این ترفند، تنها توانسته برای این سریال زیرمتوسط دافعه ایجاد کند.

لوکیشن اصلی رویدادهای سلام آقای مدیر، مدرسه ای است که اغلب دانش آموزان آن، ازنظرسنی و فیزیک، بیشترشبیه دانشجوها هستند تا دانش آموزان. سریال شاهسواری، فاقد جذابیت تصویری و باور پذیری داستانی و مضامین نو بوده و درکسب رضایت بیننده ناموفق است.

هرسه سریال برای پرکردن آنتن تلویزیون تولیدشده

سلام آقای مدیر، ازسر شکم سیری ساخته شده است.بوی باران ساخته محمود معظمی‌هم با آنکه ازدو سریال دیگر جمع و جورتراست و داستانی پیچیده برای جذب تماشاگردارد، ولی با تمام بضاعت هنری و داستانی، چیزتازه و متفاوت ندارد.هرسه سریال برای پرکردن آنتن تلویزیون تولیدشده اند و آثاری تاثیرگذار و مخاطب پسند نیستند.

نوشته آچمزتلویزیون باسه سریال متوسط و زیر متوسط! اولین بار در سرزمین هنر. پدیدار شد.