بیش از ۶۸۹ تن گچ به کشور وارد شد

براساس آمار گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۶ بیش از ۶۸۹ تن گچ از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است.